Om henvisningen

Henvisningen må gi grunnlag til å vurdere hva pasienten bør tilbys, samt gi opplysninger som er av betydning for utredning og behandling. Mulige somatiske årsaker til tilstanden bør være vurdert, og eventuelle funn fra undersøkelser vedlegges.

Aktuelt

 • Pasientens opplevelse av egen situasjon og ønske om hjelp
 • Mulige utløsende årsaker til problemene, som for eksempel belastende livshendelser
 • Tidligere behandlingserfaring og effekt av dette
 • Symptomutvikling og funksjonsnivå
 • Iverksatt behandling og effekt av denne
 • Rusmiddelbruk
 • Psykiatrisk status inkludert risikofaktorer for selvskading/selvmord
 • Somatisk status
 • Tilleggsundersøkelser med eventuelle funn

Famile/sosialt

 • Familiesituasjon
 • Barn som pårørende eller mindreårige søsken
 • Arbeid/skole
 • Tolkebehov og hvilke språk dette gjelder

Tidligere sykdommer

 • Tidligere psykiske problemer eller lidelser
 • Tidligere og nåværende somatiske sykdommer av betydning

Bakgrunn for henvisning

 • Det bør komme tydelig frem hva som er begrunnelsen for henvisningen og forventet nytte av utredning/behandling. Behov for særlig tilrettelegging må fremgå av henvisningen.

Relatert helsepersonell

 • Nåværende tilbud fra andre tjenestesteder
 • Har pasienten Individuell plan?

Legemidler

 • Oppdatert legemiddelliste
 • Relevant tidligere legemiddelbruk

Kritisk informasjon som allergi og ev. smitterisiko