Informasjon til fastleger

Generelt om henvisningen

Henvisningen bør være i tråd med Helsedirektoratets anbefaling. Opplysningene i henvisningen skal gi spesialisten grunnlag for å vurdere alvorlighetsgrad og hastegrad, og anbefale hva som er riktig tiltak.

Supplerende opplysninger vil vektlegges ved enkelte tilstander.

Fastlegen bør alltid ha kartlagt eventuelle somatiske komponenter, så som jern- eller vitaminmangel, stoffskifteproblemer eller bivirkninger av medisiner. Oppdater medikamentliste bør vedlegges henvisningen.

Utredning av ADHD hos voksne

Her kan fastlegen finne spesifikke anbefalinger for utredning av ADHD hos voksne, i samarbeid med spesialist.

Vi sparer tid dersom pasientene i forkant innhenter det som er å oppdrive av skolerapporter, karakterutskrifter, vurderingssamtaler, halvårsvurderinger eller utredninger i regi av BUP eller PPT.

Angst og tvang

Her kan fastlegen finne spesifikke anbefalinger for utredning og behandling av angstlidelser, i samarbeid med spesialist.